สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หน้าที่ของกันโคลง , แล้วทำไมถึงต้องเป็น AC POWER TWINARMS ?

กล่าวถึงพื้นฐานของระบบช่วงล่าง(Suspension) โดยทั่วไปของรถยนต์ที่ใช้ในการทรงตัว เพื่อยึดเกาะถนน คือ
1.สปริงหรือแหนบ ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักในการควบคุมของรถยนต์ เพิ่มความสมดุลให้กับตัวรถยนต์ ดูดซับแรงกระแทก ลดแรงสั่นสะเทือนให้น้อยลง เพื่อง่ายต่อการควบคุม แต่ด้วยคุณสมบัติพิเศษของสปริง หรือแหนบที่ สามารถยืดหยุ่นตัวได้ดี สามารถให้ตัวได้ในการรองรับน้ำหนักในแนวดิ่ง จึงทำให้เกิดอาการเด้ง ขึ้น-ลง ทำให้ยากแก่การควบคุม
2.โช๊คอัพ(Shock Absorber) จึงมีหน้าที่ หน่วง ชะลอ หรือควบคุม การทำงานของสปริง-แหนบ ให้มีการทำงานที่กระชับไม่เด้งจนเกินไป หรือไม่เด้งจนเสียสมดุล เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียการทรงตัว
ดังนั้นในการออกแบบระบบช่วงล่างของรถยนต์ วิศวกร จึงมีการคำนวณออกแบบค่า K ของสปริง-แหนบ และ คำนวณความหนืดของโช๊คอัพให้เหมาะสมกัน ทำงานกันได้อย่างสัมพันธ์กัน แต่ด้วยขั้นตอนวิธีในการคำนวณของ การทดสอบในระบบช่วงล่างนั้น กับการใช้งานจริงของผู้ใช้มันต่างกันไปตามความจำเป็นในการใช้งานจริง เช่น ในการเดินทางแต่ละครั้งอาจมีระยะทางสั้น-ยาว ไม่เท่ากัน มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้สปริง-แหนบ และโช๊คอัพ ทำงานหนักขึ้นมากกว่าปกติ เป็นระยะเวลาติดต่อกันนานหลายชั่วโมง สิ่งที่ตามมา คือ แหนบเด้งมากๆ เกิดอาการล้า โช๊คอัพทำงานตามแหนบเพื่อควบคุมหรือหน่วงการทำงานของแหนบ แหนบทำงานเด้ง 1,000 ครั้ง โช๊คอัพก็ทำงาน 1,000 ครั้ง เช่นกันเท่ากับแหนบ พอทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ โช๊คจะเกิดอาการล้า เสียการควบคุม หรือความหนืดหายไปบางส่วนอันเกิดจากความร้อนภายในที่ทำงานติดต่อกันเป็นเวลานานๆ ทำ ให้โช๊คอัพควบคุมการทำงานของสปริง-แหนบ ได้ไม่ดีเท่าที่ควรเป็น เป็นสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดการกระด้าง เด้ง แข็ง กระแทก เหวี่ยง โคลง ร่อน ท้ายสะบัด และเสียการทรงตัวในที่สุด
กันโคลง AC POWER TWINARMS จึงถูกคิดค้นและพัฒนามาเพื่อ ควบคุม การทำงานของระบบช่วงล่าง (Suspension) ให้ทำงานได้อย่างไม่เกิดข้อบกพร่อง เต็มประสิทธิภาพ ไม่เกิดอาการล้า ลดการศึกหรอ ดูดซับแรง กระแทก ลดแรงสั่นสะเทือน รักษาความสมดุลของน้ำหนัก เพื่อการทรงตัวที่ดีสูงสุด และยังทำงานสอดคล้องกับระบบหลักของช่วงล่าง ไปในทิศทางเดียวกัน จึงทำให้เกิดความนุ่มนวล ไม่เกิดข้อเสียใดๆ กับระบบช่วงล่าง เพราะฉะนั้นกันโคลง AC POWER TWINARMS มีระบบการทำงานที่ช่วยส่งเสริมระบบหลักของช่วงล่างให้ทำงานได้ดีมากขึ้นจากเดิม และ ช่วยป้องกันสาเหตุอันทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

view